✅✅✅منابع آزمون استخدامی آموزگاری ابتدایی:

🔵🔵دروس تخصصی شامل:

1⃣روانشناسی پرورشی:
 روانشناسی پرورشی دکتر سیف 

2⃣اندازه گیری، سنجش و ارزشیابی آموزشی: 
روشهای اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی دکتر سیف 

3⃣روانشناسی رشد: 
روانشناسی رشد لورا برک جلد 1 و 2
روانشناسی رشد دکتر سیف

4⃣اصول و فلسفه تعلیم و تربیت: 
اصول و فلسفه تعلیم و تربیت دکتر شریعتمداری 
نگاهی به فلسفه آموزش و پرورش دکتر نقیب زاده
اصول و فلسفه تعلیم و تربیت دکتر شکوهی 

5⃣روشها و فنون تدریس: 
 شعبانی و فتحی آذر، صفوی به همراه (تست های پوران پژوهش موردتاکید هست ) 

✍️ جدا از کتابهای ذکر شده، کتابهای تست ارشد مؤسسه های کمک آموزشی (مدرسان شریف، ماهان و...) به علت جمع بندی مطالب و همچنین تست محور بودن توصیه میشود (خلاصه و تستهای برخی از کتب ذکر شده در آرشیو کانال موجود می باشد).
🔵🔵دروس عمومی شامل:

1⃣ زبان و ادبیات فارسی:

2⃣ معارف اسلامی:

3⃣ فناوری اطلاعات (مهارتهای هفتگانه کامپیوتر):

4⃣ زبان انگلیسی عمومی:

5⃣ اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و حقوق اساسی:

6⃣ ریاضی و آمار مقدماتی:

7⃣ هوش و توانمندیهای عمومی:

✳️در رابطه با دروس عمومی این مباحث مورد توجه قرار گیرد .

                🌺🍃🍃🍃🍃🍃  موفق باشید 🍃🍃🍃🍃🍃🌺